Procés de selecció obert


Busquem nous professors / noves professores

La nostra demanda està principalment orientada a professors d'anglès i de francès.

No obstant això, sempre necessitem professors dels altres idiomes que impartim a l'escola: català, castellà, italià, rus i alemany.

Es valora el coneixement de múltiples llengües.

   Codi de verificació